Over ons

Historie van Comité Ginneken

In juni/juli 1977 (de maanden worden wel eens door elkaar gehusseld!) werd het initiatief genomen om Comité Ginneken op te richten. Dit initiatief werd genomen op de vergadering van de Ginnekense Carnavalsorganisatie ’t Lestogenblik (deze laatste is opgericht in 1959).

’t Lestogenblik organiseerde het carnavalsfeest zo goed, dat dit zelfs landelijke bekendheid begon te krijgen. De aanpak van carnaval, werd steeds groter opgezet en hoewel men daar de juiste vakbekwame mensen voor in huis had, ontstond er een chronisch tekort aan mensen die hand- en spandiensten wilden verlenen.
De basisgedachte van oprichting van Comité Ginneken, was om te komen tot een samenwerkingsverband tussen de verschillende organisaties en verenigingen, die actief waren in het Ginneken en die elkaar konden bijspringen bij grote evenementen.

Het 1e comitébestuur bestond toen uit:
• Jan van de Bilt (’t Lestogenblik.)
• John van Oevelen en Ad van der Pluijm (Harmonie Concordia)
• Nico Taks (Jeugdcentrale Ginneken)
• Jac Roelands (Drumband Oud Ginneken)
• Wim Sigmund (vanaf het eerste moment zeer belangrijk voor oprichting)

En iets later zijn ook de ondernemers van centrum van Ginneken toegetreden.

Samenwerking
Na verloop van enkele jaren ontstonden er meer evenementen, zoals Koninginnedag, Duveltjesdag en paaseieren zoeken. Voor sommige bestuursleden werd het toen wel erg druk, daar zij naast de activiteiten van hun eigen organisatie, vaak ook nog met 2 of 3 andere evenementen bezig waren.
Om die reden zijn, ’t Lestogenblik en Harmonie Concordia uit het comité gestapt, maar tot op de dag van vandaag, is er altijd nog warm contact en een uitstekende samenwerking.
Met de Sinterklaasintocht, verzorgt de Harmonie de muziek op de Duivelsbrug bij de aankomst van de Sint en loopt prominent voorop in de optocht van de Sint, als wel ook op Koninginnedag bij de versierde fietsoptocht.

“Uit eigen ervaring weet ik nog, hoe geweldig de Duveltjesdag was, op Hemelvaartsdag als ik me niet vergis!”:

‘S morgens hardlopen door het Postlaantje en rondjes rond de Kerk.
‘S middags de zeskampspelletjes, variërend van boomzagen, tot aan modderbadgevecht op de balk. De kunst was om je tegenstander met een plastic zak met stro of een kussen, van de balk af te meppen, waarna deze tot groot vermaak van een altijd bomvolle Ginnekenmarkt, in de modderbak pletterde.
Nico Taks was in die tijd, wereldberoemd in het Ginneken, door zijn toegankelijkheid voor en naar iedereen toe en zijn inzet en toewijding voor Comite Ginneken.
Vaak wordt er nog gevraagd, waarom organiseren jullie geen duveltjesdag meer? Toen was er nog geen telefoon, computer, iPhone, Xbox, e-mail, Skype, internet etc. Kinderen zaten bij een vereniging en/of speelden buiten. Kijk om u heen… social media zijn soms prachtig en een geweldige informatiebron, maar soms de doodsteek voor traditioneel georganiseerde zaken.

Anderzijds gaan we als comité de voordelen van deze social media beter gebruiken, deze geheel vernieuwde website is daarvan het bewijs.
1977-2017, 40 jaar jong dus, met een bestuur vol bruisende ideeën.